Hodowla królików rasowych

Wymagania wielkości klatek i kojców dla królików

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1) Z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te,dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Króliki  utrzymuje  się  pojedynczo  lub  grupowo, przy czym króliki stada podstawowego utrzymuje się pojedynczo. Samce i samice królików po osiągnięciu dojrzałości płciowej utrzymuje się oddzielnie. Wymiary klatki dla królików utrzymywanych pojedynczo  oraz  samic  z  młodymi  powinny  wynosić  w przypadku utrzymywania:
1) królików o masie ciała do 2,5 kg:
a) wysokość — co najmniej 0,28 m,
b)  powierzchnia  podłogi  —  co  najmniej  0,18  m
przy czym jej szerokość — co najmniej 0,38 m, a długość — co najmniej 0,45 m;
2) królików o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg:
a) wysokość — co najmniej 0,32 m,
b) powierzchnia  podłogi  —  co  najmniej  0,24  m, przy czym jej szerokość — co najmniej 0,38 m, a długość — co najmniej 0,6 m;
3) królików o masie ciała powyżej 6 kg:
a) wysokość — co najmniej 0,43 m,
b) powierzchnia podłogi — co najmniej 0,315 m, przy czym jej szerokość — co najmniej 0,45 m, a długość — co najmniej 0,7 m.
5.  Powierzchnia  podłogi  w  klatce  dla  królików utrzymywanych  grupowo,  w  przeliczeniu  na  jedną  sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
1) królików  o  masie  ciała  do  2,5  kg  —  co  najmniej 0,06 m
2) królików  o  masie  ciała  powyżej  2,5  do  6  kg  —  co najmniej 0,08 m
3) królików o masie ciała powyżej 6 kg — co najmniej 0,1 m
6.  Powierzchnia  podłogi  w  kojcu  dla  królików utrzymywanych pojedynczo oraz samic z młodymi powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
1) królików  o  masie  ciała  do  2,5  kg  —  co  najmniej 0,18  m przy czym jej szerokość  —  co najmniej 0,4 m, a długość — co najmniej 0,45 m;
2) królików  o  masie  ciała  powyżej  2,5  do  6  kg  —  co najmniej  0,24  m przy czym jej  szerokość — co najmniej 0,4 m, a długość — co najmniej 0,6 m;
3) królików o masie ciała powyżej 6 kg — co najmniej 0,315  m przy  czym  jej  szerokość  —  co  najmniej  0,45 m, a długość — co najmniej 0,7 m.
7.  Powierzchnia  podłogi  w  kojcu  dla  królików  utrzymywanych grupowo, w przeliczeniu  na  jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:
1)  królików o masie ciała do 2,5  kg — co  najmniej 0,06 m
2) królików o masie ciała powyżej 2,5 do 6  kg  — co najmniej 0,08 m
3) królików o masie ciała powyżej 6 kg — co najmniej 0,1 m
8.  Klatkę  i  kojec  dla  samic  królików,  z  wyjątkiem samic utrzymywanych na ściółce, wyposaża się w domek wykotowy.

kury ozdobne
stat4u